Tomografia komputerowa płuc

Obecnie obrazowanie tętnic płucnych za pomocą tomografii komputerowej wykonanej z podaniem dożylnym kontrastu jest najpewniejszą metodą diagnostyczną u chorych z podejrzeniem OZP. Tomografia tego typu jest powszechnie dostępna w większości szpitali, a jej prawidłowy wynik to kryterium wystarczające dla wykluczenia OZP. Nowoczesne tomografy są precyzyjne, jednak niektóre wyniki mogą być mniej wiarygodne (np. w sytuacji, gdy badany nie współpracuje z personelem wykonującym badanie).

Ograniczeniem tej metody jest konieczność podania dożylnego kontrastu zawierającego jod (co może czasowo pogarszać pracę nerek, szczególnie u osób w podeszłym wieku).