Rada programowa

Rada Naukowa i zespół redakcyjny Portalu "Co po zatorze?"

Koordynator prac Rady Naukowej Portalu: prof. Piotr Pruszczyk

Rada Naukowa Portalu:

Dr hab. n med. Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Prof. Michał Ciurzyński Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Dr n. med. Olga Dzikowska-Diduch  Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Prof. Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Prof. Jarosław Kasprzak I Klinika i Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. Grzegorz Kopeć Kliniki Chorób Serca i Naczyń, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. n. med. Katarzyna Kurnicka Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Prof. Katarzyna Mizia-Stec I Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. Tatiana Mularek Kubzdela I Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Prof. Piotr Pruszczyk Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Dr hab. n. med. Marek Roik Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Prof. Bożena Sobkowicz Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. Adam Torbicki Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Otwock

Prof. Jerzy Windyga Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych, Instytut Hematologii Transfuzjologii
 


Redakcja: dr Agnieszka Miroszewska, dr Agnieszka Siennicka, Dominika Sobol-Gotowska

Koordynacja projektu: Dominika Sobol-Gotowska

Opracowanie koncepcji serwisu: Adrian Szulczyński