Czy grozi mi nawrót choroby?

Przebyta zatorowość płucna lub zakrzepica żylna świadczą o tym, że organizm ma skłonność do tej choroby. Oznacza to, że istnieje podwyższone prawdopodobieństwo nawrotu OZP.

Po zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego najmniejsze ryzyko nawrotu choroby (szacowane na ok 1-3% rocznie) dotyczy tych pacjentów, u których zatorowość była spowodowana poważnym, ale przemijającym czynnikiem (jak np. złamanie kości,  duża operacja, unieruchomienie kończyny w gipsie lub ortezie, wypadek komunikacyjny z licznymi urazami).

U pacjentów, u których zatorowość wystąpiła bez jednoznacznej przyczyny, ryzyko nawrotu jest większe (wynosi ok. 3-8% rocznie).

Największe ryzyko nawrotu choroby dotyczy chorych, u których OZP została spowodowana aktywną chorobą nowotworową, u pacjentów z zespołem antyfosfolipidowym oraz po co najmniej dwóch przebytych epizodach zatorowości. W tej grupie pacjentów roczne ryzyko nawrotu przekracza 8%.