Jakie badania i kiedy wykonać?

Każdy pacjent z OZP, opuszczając szpital, otrzymuje kartę informacyjną zawierającą zalecenia, które zazwyczaj obejmują kilka pierwszych miesięcy leczenia. Po upływie 3-6 miesięcy pacjent powinien odbyć kontrolną wizytę u lekarza, podczas której należy ustalić, czy leczenie przeciwkrzepliwe powinno być kontynuowane, czy udało się odzyskać wydolność fizyczną sprzed choroby oraz czy leczenie przeciwkrzepliwe nie spowodowało krwawień.
Lekarz może zalecić dodatkowe badania (np. w kierunku nowotworów, trombofilii) oraz zaproponować harmonogram dalszych kontroli.

Pacjent leczony przeciwkrzepliwie wymaga systematycznej kontroli podstawowych parametrów biochemicznych krwi. O ich częstości decyduje lekarz prowadzący. Jeśli po co najmniej 3 miesiącach prawidłowego leczenia przeciwkrzepliwego utrzymują się duszność i gorsza tolerancja wysiłku, należy określić ich przyczyny. 

U chorych po OZP, którzy nie zgłaszają niepokojących objawów, nie ma konieczności wykonania tomografii komputerowej klatki piersiowej.