Zatorowość a antykoncepcja i leczenie hormonalne

Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych jest umiarkowanym czynnikiem ryzyka zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej. Teoretycznie takie ryzyko jest największe na początku stosowania terapii. Jednak w praktyce klinicznej często spotyka się pacjentki hospitalizowane z powodu zatorowości nawet po kilku latach stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy zależy od dawki estrogenów.

Hormonalna terapia zastępcza lub  terapia estrogenami  również należą do czynników powodujących żylną chorobę zakrzepowo-zatorową.

Jeśli pacjentka doznała zatorowości płucnej/zakrzepicy żylnej w wyniku stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej lub terapii zastępczej, po zakończeniu leczenia przeciwkrzepliwego nie należy wracać do przyjmowania wspomnianych środków ze względu na wysokie ryzyko nawrotu choroby. Czas leczenia przeciwkrzepliwego zatorowości płucnej związanej z doustną antykoncepcją nie powinien być krótszy niż 3 miesiące, a jego ewentualne wydłużenie powinno być uzgodnione z lekarzem przy uwzględnieniu indywidualnego ryzyka nawrotu choroby i ryzyka krwawień. 

Nadmierne krwawienie miesiączkowe

W czasie leczenie przeciwkrzepliwego, szczególnie rywaroksabanem (Xarelto), apiksabanem (Eliquis), rzadziej dabigatranem (Pradaxa) krwawienia miesiączkowe mogą się znacznie nasilić – w takich sytuacjach należy skontaktować się z ginekologiem oraz lekarzem prowadzącym leczenie przeciwkrzepliwe.

Uwaga: Leki rywaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) są przeciwskazane w ciąży. W przypadku ciąży należy te leki natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem celem ustalenia dalszego postępowania.

W czasie leczenia przeciwkrzepliwego stosowanie środków antykoncepcyjnych, nawet leków zawierających  estrogeny, nie niesie ze sobą większego ryzyka nawrotu choroby, a co istotne zmniejsza ryzyko nadmiernych krwawień.

W przypadku konieczności stosowania środków antykoncepcyjnych u kobiet po zatorowości płucnej lub zakrzepicy, nieleczonych przeciwkrzepliwie, można rozważyć stosownie środków zawierających progesteron.