Zakażenie wirusem COVID-19 jest czynnikiem ryzyka ostrej zatorowości płucnej i zakrzepicy żylnej. Do powikłań zakrzepowo-zatorowych dochodzi nawet u ok. 30% pacjentów hospitalizowanych z powodu infekcji COVID-19 w oddziałach intensywnej terapii oraz u 5-10% chorych oddziałów zachowawczych.

Pacjenci z COVID-19 przebywający w szpitalu najczęściej otrzymują profilaktykę przeciwzakrzepową. U chorych z łagodnym przebiegiem choroby, którzy są leczeni w domu, ale z innymi czynnikami sprzyjającymi zakrzepicy żylnej (np. podeszły wiek, przebyta zakrzepica, ograniczenie ruchomości w trakcie infekcji) także należy rozważyć stosowanie profilaktycznych dawek heparyny drobnocząsteczkowej.

Pacjenci leczeni przeciwzakrzepowo z powodu przebytej zatorowości płucnej, u których stwierdzono zakażenie wirusem COVID-19 powinni dalej przyjmować leczenie przeciwzakrzepowe. Jeżeli przebieg infekcji COVID-19 jest łagodny i chorzy leczeni są w domu, należy kontynuować doustne leczenie przeciwkrzepliwe stosowane przed zakażeniem. Preferowane są nowoczesne doustne antykoagulanty (Eliquis, Pradaxa, Xarelto).

Pamiętaj!

Najczęstsze objawy kliniczne zakażenia wirusem SARS-CoV-2 to: gorączka, kaszel, zmęczenie, duszność.

Duszność jest także głównym objawem występującym w ostrej zatorowości płucnej. W sytuacji nagłej duszności należy zawsze uzyskać poradę lekarską, zadzwonić lub zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego lub wezwać pogotowie ratunkowe. Nagła i silna duszność jest objawem niepokojącym, wymagającym pomocy lekarskiej.