Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (ang. CTEPH)

jedna z postaci nadciśnienia płucnego (podwyższenia ciśnienia krwi w tętnicach płucnych), powstała na skutek ostrej lub przewlekłej zatorowości płucnej   spowodowanej przez stare nierozpuszczone skrzepliny (dotyczy niewielkich liczby prawidłowo leczonych pacjentów z zatorowością płucną).

Nazwy jednostek chorobowych
Diagnostyka i leczenie