Ostra zatorowość płucna (OZP) lub zator płucny

zamknięcie lub zwężenie tętnic płucnych przez zatory, którymi są najczęściej skrzepliny (zakrzepy krwi) powstałe w żyłach kończyn dolnych i miednicy; choroba może przebiegać bezobjawowo, skąpoobjawowo lub z ciężkimi objawami zagrażającymi życiu.

Nazwy jednostek chorobowych
Diagnostyka i leczenie