Zespół PERT

zespół lekarski, który podejmuje decyzję w jaki sposób najbezpieczniej i najbardziej skutecznie leczyć chorego z ostrą zatorowością płucną, zwłaszcza czy podejmować leczenie inwazyjne albo trombolityczne; zespoły PERT powinny działać całodobowo w specjalistycznych ośrodkach zajmujących się pacjentami z ostrą zatorowością płucną.

Nazwy jednostek chorobowych
Diagnostyka i leczenie