Czy po zatorowości płucnej powinnam stosować jakąś szczególną dietę?

Do 2012 roku pacjenci z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową mogli leczyć się doustnie tylko lekami z grupy antagonistów witaminy K: acenokumarolem i warfaryną. Później zaczęto stosować rywaroksaban, dabigatran czy apiksaban, które ciągle nazywane są nowymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi. Podczas terapii antagonistami witaminy K zaleca się zrównoważone spożywanie produktów bogatych w witaminę K, aby nie osłabiać działania tych leków. Nie ma takich ograniczeń przy stosowaniu innych (tzw. nowych) leków doustnych.

Masz inne pytania?
Napisz do nas