Czy stosując leczenie przeciwkrzepliwe po przebytej zatorowości płucnej, powinienem szczepić się na grypę?

Leczenie przeciwkrzepliwe nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw grypie.

Pacjenci z obciążeniami kardiologicznymi powinni szczepić się przeciwko grypie, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę potencjalnie groźną chorobę. Kwalifikację do szczepienia powinien przeprowadzić lekarz POZ zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.  

Masz inne pytania?
Napisz do nas